Výměna osvětlení

Významnou akcí, která přispěje ke zlepšení pracovního prostředí a současně i sníží náklady na osvětlení je výměna osvětlovacích těles všech výrobních a pomocných provozů závodu 1. Stávající (především zářivková a výbojková) svítidla budou vyměněna za LED technologii se senzorem Autodimmer, který detekuje intenzitu denního světla pro automatickou regulaci světelného toku.

Dodavatelská firma: Elektrokomplet Hermann s.r.o.
Rozsah: výrobní a nevýrobní prostory závodu 1
Termín: 1.7.- 31.10 2019
Náklady: 2.100.000,- CZK

obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala

Posted in Česky.