V letošním roce investujeme do vzdělávání

Letošní rok lze bez nadsázky označit jako „Rok vzdělávání”. Zahájili jsme několik projektů, které se v prvních kolech zaměřují na pracovníky, kteří řídí a vedou své týmy. Připravená jsou i odborná školení v oblasti ekonomiky, počítačových dovedností a výuky anglického jazyka. Pečlivě jsme vybírali zaměření jednotlivých školení tak, aby měla co největší přínos pro praxi zúčastněných. Postupně chceme do těchto vzdělávacích aktivit zapojit co největší okruh spolupracovníků.

Posted in Česky.