Projekt „Firemní kultura“ byl zahájen!


Naše podnikání je postaveno na férovém a otevřeném přístupu k zákazníkům, zaměstnancům i zástupcům široké veřejnosti. Jsme si plně vědomi, že za úspěchy naší společnosti stojí úspěchy zaměstnanců, jejich píle, nasazení a poctivé plnění pracovních úkolů. Zahájili jsme dlouho připravovaný projekt Firemní kultury, který, společně s plánovaným projektem Vzdělávání, přispěje k vytvoření ještě lepších pracovních podmínek, zvýšení pracovního výkonu a k pozitivnímu rozvoji celkového klimatu ve společnosti.

Posted in Česky.