Projekt „AutoSAP – Podpora autoprůmyslu“

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci Výzvy 60.
Naše společnost uspěla v rámci projektu „Podpora průmyslu“ a získala dotaci na soubor školení v celkové výši bezmála 800 000 Kč.
Podstatná část prostředků bude směřována do oblasti vzdělávání mistrů a vedoucích pracovníků.

Auto_s                esf                          Klein_logo-01

Posted in Česky.