Naše firma se prezentovala na tradiční Burze práce v Šumperku

Účast a celkovou prezentaci na této tradiční akci jsme letos zaměřili především na studenty, učně a absolventy technických škol. Po celou dobu trvání k našemu stánku proudili zájemci o možnou spolupráci v oblasti stipendijních programů, brigád, odborných stáží a praxí. Velkou pozornost vzbudila také akce v přilehlém G-klubu, kde jsme společně s ředitelem základní školy Mgr. Harnychem odprezentovali před odbornou veřejností a zástupci státní správy náš projekt „Partnerství“.

Celou akci hodnotíme z hlediska prezentace naší firmy jako velmi podařenou.

Posted in Česky.