Region

Plně si uvědomujeme svou roli v rámci působení v našem okolí. Podporujeme aktivity města Štíty, sportovních oddílů, různých zájmových skupin a spolků, které se starají o trvalý rozvoj regionu, podporují sport a mládež a činnosti s vysokým sociálním a morálním kreditem.

Seznam podporovaných organizací a spolků:

  • Město Štíty
  • Základní škola a mateřská škola Štíty
  • Sdružení dobrovolných hasičů Štíty
  • SOKOL Štíty
  • Nadační fond centra bakalářských studií Šumperk
  • VOŠ a SPŠ Šumperk
  • Specializovaná zdravotnická zařízení
  • Skautský oddíl JUNÁK Štíty