Historie

2020

 • Rok 2020 byl ve všech ohledech nestandardní a výjimečný. Hlavním důvodem byl samozřejmě nástup pandemie koronaviru SARS-CoV-2, který dramaticky ovlivnil v několika vlnách nejen celospolečenské dění, ale i život v naší firmě.
 • Po standardním rozběhu pracovního roku v prvních dvou měsících následoval útlum výroby v přímé souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a navazujících opatření. V rámci bezprecedentního zastavení celého výrobního procesu jsme čelili nepoznaným situacím a rozhodnutím.
 • Jako zcela zásadní se ukázalo rozhodnutí udržet co nejvíce kvalifikovaných pracovníků i v měsících stagnace.
 • Od poloviny roku docházelo k postupnému oživení výroby a tento proces gradoval v polovině července plným rozběhem výrobního procesu. Hlavní starostí se stalo zajištění odpovídajících počtů zaměstnanců, protože pracovní trh zůstal zcela paralyzován.
 • Po rozjezdu výroby jsme se vrátili k řízeným optimalizacím procesů s důrazem na zvýšení efektivity a produktivity práce.
 • Zajistili jsme významné prostředky pro vzdělávání pracovníků a to jak v oblasti firemní kultury (FranklinCovey), tak i v odborné sféře (robotika, měřící software, konstrukční programy).
 • Své závazky jsme splnili nejen v oblasti hlavního výrobního procesu, ale také v oblasti výroby klíčových nástrojů.
 • Ke konci roku 2020 bylo v pracovním poměru 547 spolupracovníků.

2019

 • Z hlediska zakázkové náplně a výrobních kapacit je možné rok 2019 označit jako úspěšný, nicméně nevyhnuli jsme se poklesu tržeb. Zejména květnový výpadek v objednávkách na Závodě 2 vyžadoval značné úsilí při jeho řešení.
 • Zahájili jsme výrobu v rámci klíčového projektu Škoda Octavia A8.
 • Velmi důležitý úspěch se podařil na obchodním poli – získali jsme sadu dílů pro nový projekt Škoda Fabia.
 • Byly zahájeny technické přípravy pro zákazníka Škoda Auto na projektech Elektroauto a Fabia.
 • V souvislosti s přípravou sériové výroby projektu Škoda Octavia A8 a Elektroauta byl rozšířen strojový park o dalších 6 svařovacích robotických buněk od firmy ABB. Pokračuje tak nastavený trend výroby dílů s vyšší přidanou hodnotou a vyšším podílem automatizace.
 • Na Z2 byla pořízena nová důležitá investice – více vřetenový stroj MORI SAY TMZ 642.
 • Pokračovaly řízené optimalizace procesů s důrazem na zvýšení efektivity a produktivity práce.
 • Pokračovaly investice do vzdělávání. Rozšířili jsme program 7 návyku skutečně efektivních lidí od společnosti FranklinCovey. Program absolvovalo 24 dalších pracovníků, především z řad středního managementu a mistrů. Další školení bylo směřováno do oblasti vedení týmů, osobního rozvoje a motivace. Pokračovali jsme také ve výuce anglického jazyka a investovali jsme do rozvoje počítačových dovedností našich pracovníků.
 • Pokračovaly aktivity v rámci programu Firemní kultury. Ustálil se program a termíny výrobních porad pro spolupracovníky, přidali jsme nové nástěnky s připomínkami zaměstnanců. Z kraje roku jsme nabídli nový benefit v podobě zvýhodněných vstupenek do Akvaparku, který byl velmi pozitivně přijat.
 • Krize na trhu práce rezonovala a ustálila se na setrvalém nedostatku technicky a odborně zdatných pracovníků. V rámci zvýšeného úsilí v oblasti automatizace a robotizace se dařilo některé technologie výrazně zproduktivnit.
 • Ke konci roku 2019 bylo v pracovním poměru 565 spolupracovníků.

2018

 • Z hlediska zakázkové náplně a výrobních kapacit je možné rok 2018 označit jako stabilní a vyrovnaný. V tomto roce nebyl zahájen žádný dlouhodobý projekt, zakázková náplň byla vhodně doplňována především kooperacemi se společností MAGNA.
 • Velká část aktivit byla směřována do příprav na start klíčového projektu A8 v roce 2019. Byla instalována 4 nová robotická pracoviště, proběhla revize plošných dispozic výrobních prostor a byla zadána výroba klíčových nástrojů.
 • Pokračovaly řízené optimalizace procesů s důrazem na zvýšení efektivity a produktivity práce.
 • Proběhla významná investice do vzdělávání. V rámci pilotního ročního programu společnosti FranklinCovey se pravidelně školilo 30 vedoucích pracovníků v oblasti manažerských dovedností. Dále bylo proškoleno 24 pracovníků ze skupiny středního managementu v oblasti vedení týmů, osobního rozvoje a motivace.
 • Pokračovaly aktivity v rámci programu Firemní kultury. Z nejvýznamnějších je možné uvést nový Magazín, který se změnil v moderní časopis s mnoha informacemi ze života firmy.
 • Krize na trhu práce pokračovala a zejména v první polovině roku byla velmi citelná. I přesto se dařilo zejména výrobní týmy vhodně doplňovat a bez větších problémů zajišťovat dodávky zákazníkům.
 • Ke konci roku bylo v pracovním poměru 667 spolupracovníků.

2017

 • Rok 2017 je možné nazvat rokem stabilizačním a přípravným. Nebyly realizovány žádné zásadní systémové ani organizační změny,
  s výjimkou několika personálních změn na pozicích TOP managementu. Pokračoval proces postupného využívání všech funkcionalit nového
  informačního systému SAP a jeho úprav.
 • Z hlediska tržeb a zajištění zakázek na další období jsme úspěšně absolvovali vícekolová výběrová řízení na dodávky dílů
  pro novou generaci nejprodávanějšího modelu ŠKODA AUTO, novou Octavii, jejíž sériová výroba bude zahájena v roce 2019.
 • Velkým tématem roku 2017 byly lidské zdroje a jejich kritická nedostupnost na trhu práce, ztížená o skutečnost, že v našem okolí
  probíhaly masivní náborové kampaně dotované zahraničním kapitálem. Pracovníci, jejich nábor a stabilizace, jsou díky
  vývoji na trhu a jeho vyčerpanosti denním tématem nejen personalistů, ale všech vedoucích pracovníků.
 • Počet zaměstnanců v evidenci k poslednímu pracovnímu dni v roce 2017 byl 710.

2016

 • Nejvýznamnější změnou v roce 2016 je jednoznačně implementace a spuštění provozu nového informačního systému SAP.
  Projekt, který byl zahájen již na konci roku 2014, jde konečně do finále.
  Dlouhé měsíce příprav jsou u konce a od 1.7.2016 startujeme. Přechod na nový systém byl zvolen v polovině roku
  z důvodu tři týdny trvající dovolené našeho nejvýznamnějšího zákazníka, automobilky ŠKODA.
  Během 10-ti pracovní dnů i nocí se systém podařilo úspěšně oživit bez ohrožení výroby a dodávek našim zákazníkům.
  Jde o jeden z nejlépe zvládnutých implementačních projektů systému SAP v Evropě, na kterém se podílela společně s námi společnost S&T.
 • Pokračujeme v optimalizaci interních procesů a zejména zvyšování produktivity. V oblasti využití
  lisovacích automatů nám pomáhá i zavedení systému sledování využití výrobních kapacit MES
 • Přetrvává nedostatek zdrojů pracovních sil. I přesto se daří zajišťovat pracovníky pro všechny potřebné pracovní pozice.
 • Na konci roku evidujeme 785 spolupracovníků.

2015

 • Do roku 2015 vstupujeme pod novým názvem KLEIN automotive s.r.o. Mění se i firemní logo a webové stránky dostávají novou podobu.
  Je tak i formálně dokončeno pětileté období, kdy firma nesla název obou původních majitelů, přestože stoprocentním vlastníkem je již
  od roku 2010 pouze Petr Klein.
 • Z pohledu obchodu a výroby byl rok 2015 velmi úspěšný a navázal tak na předchozí roky.
 • Významným prvkem, ovlivňujícím dění roku 2015, byla implementace nového informačního systému SAP.
  Mimo investiční náročnosti si vyžádala i posílení lidských kapacit a transformování velké řady interních procesů.
  Samotné spuštění provozu SAP bylo z důvodu neúspěšných integračních testů posunuto na polovinu roku 2016.
 • Získali jsme významné ocenění Volkswagen Group Award 2015, které se uděluje nejlepším dodavatelům koncernu VW.
 • Největší brzdou dalšího rozvoje společnosti jsou lidské zdroje. Na trhu práce již není pouze nedostatek technicky
  vzdělaných lidí, ale lidí obecně. Je stále těžší zajistit personál i do operátorských profesí u strojů.
  Region i celá ČR pociťuje tento nedostatek velmi silně. KLEIN automotive reaguje navyšováním mezd a náborem pracovní síly v Polsku.
 • Stav zaměstnanců k 31.12.2015 je 740.

2014

 • Pořízení významných investic, které posouvají společnost výrazně kupředu:
  • Lisovací automat ANDRITZ KAISER 1000 servo
  • Další dvě nová svařovací robotizovaná pracoviště
  • 3D optický scan a pětiosé frézovací centrum pro nástrojárnu
  • Dokončení výstavby logistického centra
 • Podpis smlouvy na nový ERP systém
 • Opětovné naplnění mety 700 zaměstnanců
 • Zakladatel firmy p. Antonín Klein oslavil 80. narozeniny a ukončil aktivní činnost ve společnosti

2013

 • Získání dalšího významného objemu zakázek na vozy ŠKODA Fabia a Superb
 • Schválení druhého dotačního titulu INOVACE
 • Společnost K-INVEST uzavřený investiční fond odkupuje 100% podíl společnosti

2012

 • Schválení dotačního titulu
 • Získání významného objemu zakázek na vozy ŠKODA – Rapid a Octavia
 • Zprovoznění prvního lisovacího automatu KAISER 800 se servopohonem a zakladačem platin
 • Pořízení dvou robotizovaných pracovišť pro svařování sestav
 • Dokončení výstavby etapy II. lisovny

2011

 • Dokončení projektové dokumentace na etapu II. nové lisovny
 • Příprava na výběrové řízení servolisu

2010

 • Výstavba etapy I. nové lisovny
 • Nákup robotizovaných pracovišť svařování
 • Společnost KLEIN invest s.r.o. odkupuje 100% podíl společnosti Klein & Blažek

2009

 • Pokračování v restrukturalizaci firmy
 • Prodej závodu 3 v Lanškrouně
 • Převod výroby obráběných dílů z firmy b-Technologie – získání nových zákazníků ThyssenKrupp Bilstein, TRW Autoelektronika a KENDRION
 • Převod výroby lisovaných dílů z firmy ELITEX – rozšíření zákazníků o PORSCHE, BENTLEY a další

2008

 • Pořízení lisovacího automatu KAISER 630 včetně periferií a možností transferového lisování
 • Získání nového zákazníka SHOWA ALUMINIUM CZECH a pořízení prvního frézovacího centra CHIRON DZ15 W
 • Ve druhém pololetí dopady celoevropské krize, které vyvolaly výrazné redukce

2007

 • Odkoupení nástrojárny ORPA a.s. v Lanškrouně – zahájení provozu závodu 3 – nástrojárna
 • Nákup souřadnicového 3D měřidla ZEISS

2006

 • Ocenění VISTEON IMPORTANT PARTNER AWARD 2006
 • Nákup tvářecího automatu KAISER 200
 • Pořízení soustružnických automatů INDEX ABC a INDEX C65
 • Překročení mety 600 zaměstnanců

2005

 • Nominace na ocenění Volkswagen-Group Award
 • Pořízení lisovacího automatu KAISER 250
 • Nákup frézovacích center DMP 60 V Linear

2004

 • Rozšíření výrobních prostorů a výrobních kapacit na závodě 2
 • Výstavba nové recepce na závodě 1
 • Oslava 10. výročí společnosti Klein & Blažek

2003

 • Rozšíření kovolisovny
 • Rekonstrukce jídelny

2002

 • Modernizace strojního vybavení
 • Překročení počtu 500 zaměstnanců

2001

 • Výstavba nové haly na závodě 2 pro výrobu dílů do klimatizačních systémů automobilů
 • Výstavba skladu tyčového materiálu na závodě 2
 • Certifikace dle ISO 14001

2000

 • Ukončení projektu Felicia – výrazný propad objemu lisovaných dílů
 • Intenzivní rozšíření výrobního programu a zákaznického portfolia

1999

 • Rozšíření výrobních prostorů závodu 1 a jejich technologického dovybavení

1998

 • Rozšíření výrobních hal závodu 2
 • Certifikace dle VDA 6.1 a QS 9000 certifikační společnosti SGS Hamburg

1997

 • Výstavba administrativní budovy obchodního a ekonomického úseku

1996

 • Zakoupení areálu Tírna Štíty (dnes závod 2) a zahájení přestavby pro strojírenskou výrobu
 • Výstavba skladu hotových výrobků a rozšíření kovolisovny
 • Návštěva premiéra Václava Klause v naší firmě

1994

 • Privatizace s.p. JESAN Štíty, změna názvu na Klein & Blažek spol. s.r.o.