Region

We are fully aware of our role within the business we carry on in our environment. We support the activities of the Town of Štíty, sports clubs, various interest groups and associations which manage continuous development of the region, support sports and youth and activities having high social and moral credit.

List of supported events, associations:

  • Město Štíty,
  • Základní škola Štíty,
  • Sdružení dobrovolných hasičů Štíty,
  • SOKOL Štíty,
  • Nadační fond centra bakalářských studií Šumperk,
  • SPŠ a VOŠ Šumperk,
  • Specializovaná zdravotnická zařízení,
  • skautský oddíl JUNÁK Štíty.