Dobrých zpráv není nikdy dost…

…a tak s vámi sdílíme jednu předvánoční radost, na které jsme se významně podíleli.Dne 6.12.2017 byla zahájena sbírka na cestu nemocného devítiletého Martínka na speciální vyšetření do Pekingu. Jednalo se o časově velmi náročnou záležitost, neboť bylo nutné sehnat potřebné finanční prostředky v rekordně krátké době. Více o Martínkově příběhu najdete na nadejepromartinka.

Jsme velmi rádi, že se dobrá věc podařila a i s přispěním našich spolupracovníků a s významným finančním darem naší firmy Martínek na vyšetření a léčbu odcestuje! Díky všem lidem dobré vůle!

Posted in Česky.