Projekt „AutoSAP – Podpora autoprůmyslu“

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci Výzvy 60.
Naše společnost uspěla v rámci projektu „Podpora průmyslu“ a získala dotaci na soubor školení v celkové výši bezmála 800 000 Kč.
Podstatná část prostředků bude směřována do oblasti vzdělávání mistrů a vedoucích pracovníků.

Auto_s                esf                          Klein_logo-01

Velikonoční pochod KLEIN automotive

V sobotu 15.4.2017 proběhl druhý ročník Velikonočního pochodu KLEIN automotive. Trasa byla vedena po ose
Křížová hora – rozhledna – penzion Na Čertovce. Na trase bylo připraveno občerstvení a doprovodný program v režii skautů.
Akce se vydařila a již se těšíme na příští ročník!

Tradiční dětský karneval

Tradiční dětský karneval pořádaný ZŠ Štíty a sdružením rodičů se letos odehrál 18.3.2017 v KD Štíty.
Děti a jejich doprovod čekal nabitý program plný her a soutěží, nechyběla tombola ani soutěžní přehlídka masek.
Karneval se těšil rekordní návštěvnosti, pobavit se přišlo bezmála 300 návštěvníků.
V krásně vyzdobeném sále kulturního domu se cítili všichni dobře a na konto pořadatelů padla nejedna pochvala.

karneval_1karneval_2karneval_3karneval_4karneval_5

Nový motivační mzdový systém pro THP

graf
1.2.2017 jsme spustili nový Motivační mzdový systém (MMS) pro kategorii TH pracovníků.
Společným cílem je odměňovat v maximální míře na základě měřitelných výkonů.
Jinými slovy – chceme, aby systém lépe zohledňoval a odměňoval dobře odvedenou práci a naopak.

Technické vzdělávání jako prestižní volba

Podzimní čas je pro naše náborové aktivity tradičně velmi frekventovaným obdobím. To platí i pro oblast základních a středních škol. Účastníme se třídních schůzek s rodiči deváťáků, navštěvujeme spádové střední školy a učiliště a propagujeme perspektivu technického vzdělávání. Prvořadým cílem je nadchnout žáky ke studiu technických předmětů a prezentovat odborné vzdělávání jako prestižní volbu, zahrnující úzkou spolupráci se zaměstnavatelem již od prvního ročníku studia.

2_12_20161_12_2016logo_pp