Tenisová škola KA

Prvotním cílem tenisové školy KLEIN automotive je seznámit děti s tímto sportem, jeho pravidly, rozvíjet jejich orientační, prostorové a postřehové schopnosti. Ale hlavně si chceme hrát, běhat a soutěžit. V červnu, na prvním tréninku, nás čekalo velké překvapení v podobě počtu zájemců z cílové skupiny mezi 4. – 14. věkem. Zájem byl obrovský! Postavili jsme 3 výkonnostní skupiny a 2 x týdně pilně trénovali.
Letní sezóna je za námi a spolu s trenéry, kteří se na vedení tenisové školy podílejí, se připravujeme na sezónu zimní, kterou strávíme tréninkem v místní sokolovně. Máme velkou radost, že děti tráví volný čas zdravými aktivitami!

 

Mimopracovní aktivity na vzestupu

V sobotu 7. října se uskutečnila teambuildingová akce technických pracovníků výrobních středisek Závodu 1.
A protože se snažíme, aby i tyto aktivity byly alespoň částečně cíleně zaměřené, nachystali jsme pro účastníky profesionální kurz poskytování první pomoci s praktickým nácvikem jednotlivých činností. Z neformálních částí potom můžeme jmenovat návštěvu střelnice, která byla účastníky velmi pozitivně hodnocená. Podobné akce, které slouží k upevnění pracovního kolektivu, budeme podporovat i nadále.

    

Nová robotizovaná pracoviště

Uzavřeli jsme výběrové řízení na nová robotizovaná pracoviště a byla podepsána smlouva se společností ABB o dodávce těchto
sofistikovaných výrobních zařízení.

Naše firma se prezentovala na tradiční Burze práce v Šumperku

Účast a celkovou prezentaci na této tradiční akci jsme letos zaměřili především na studenty, učně a absolventy technických škol. Po celou dobu trvání k našemu stánku proudili zájemci o možnou spolupráci v oblasti stipendijních programů, brigád, odborných stáží a praxí. Velkou pozornost vzbudila také akce v přilehlém G-klubu, kde jsme společně s ředitelem základní školy Mgr. Harnychem odprezentovali před odbornou veřejností a zástupci státní správy náš projekt „Partnerství“.

Celou akci hodnotíme z hlediska prezentace naší firmy jako velmi podařenou.

Nový projekt

Společnost KLEIN Automotive s.r.o. zahájila technickou přípravu výroby na projekty Škoda SK370/3EU_K – SPACEBACK NF a SK370/4EU_K – CROSSOVER.

  

Projekt „Firemní kultura“ byl zahájen!


Naše podnikání je postaveno na férovém a otevřeném přístupu k zákazníkům, zaměstnancům i zástupcům široké veřejnosti. Jsme si plně vědomi, že za úspěchy naší společnosti stojí úspěchy zaměstnanců, jejich píle, nasazení a poctivé plnění pracovních úkolů. Zahájili jsme dlouho připravovaný projekt Firemní kultury, který, společně s plánovaným projektem Vzdělávání, přispěje k vytvoření ještě lepších pracovních podmínek, zvýšení pracovního výkonu a k pozitivnímu rozvoji celkového klimatu ve společnosti.

Cyklovýlet

Ve dnech 15. a 16. září se uskutečnil první ročník cyklovýletu KA, kterého se zúčastnilo přes 20 cyklistek a cyklistů. Na pátek jsme naplánovali 40 km trasu s převýšením cca 1100m. Někteří účastníci si i přesto přidali cestou pár kopců navíc. Jeli jsme ze Štítů přes Jablonné nad Orlicí, Pastviny až na Orlickou chatu U Rampušáka. Sobotní etapu jsme museli z důvodu nepříznivého počasí změnit, takže původně plánovanou Masarykovu chatu si necháme na příště. I přesto jsme celkem najeli téměř 80 km. Pevně věříme, že se všem účastníkům výlet líbil a podobná akce se stane tradicí.

        

Projekt „PARTNERSTVÍ“ mezi 3 nejlepšími

Náš projekt „Partnerství“, který je v mnoha ohledech revoluční z pohledu komplexní spolupráce mezi zaměstnavatelem a základní školou, došel zaslouženého uznání. Postoupili jsme mezi 3 nejlepší personální projekty Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Prezentace projektu na půdě VŠB v Ostravě dne 30.května vzbudila zaslouženou pozornost mezi odbornou veřejností i akademiky.

1_PP   2_PP   3_PP   4_PP