Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ve společnosti KLEIN automotive s.r.o. – Závod 1

Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ve společnosti KLEIN automotive s.r.o. – Závod 1, je spolufinancován Evropskou unií. Výměna osvětlení, náhrada technologie CNC obrábění, zateplení správní budovy.

Předmětem projektu je realizace energetických opatření, která byla vyhodnocena Energetickým posudkem. Jedná se o zateplení administrativní budovy, výměnu technologického zařízení (vertikální obráběcí centrum) a výměnu vnitřního osvětlení.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření vedoucích ke snížení aktuální energetické náročnosti v areálu společnosti KLEIN Automotive s.r.o. Společnost KLEIN automotive s.r.o. je situována na severozápadním okraji obce Štíty.

Prohlášení KLEIN automotive s.r.o. – COVID-19

OMEZENÝ PROVOZ

Na základě současné epidemiologické situace a v souladu s opatřeními našich zákazníků bude provoz ve společnosti KLEIN automotive v období od 19. do 22. kalendářního týdne probíhat v následujícím režimu:

19. kalendářní týden – od 4.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

20. kalendářní týden – od 11.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

21. kalendářní týden – od 18.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

22. kalendářní týden – od 25.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

V uvedeném období probíhají standardně mzdové a účetní uzávěrky. Všechny závazky společnosti a výplatní termíny budou dodrženy.

Zaměstnanci, kteří se nebudou účastnit omezeného výrobního procesu, budou ve zmíněném období pobírat náhradu mzdy ve výši 60% dle ust. § 209, odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a v souladu s ust. bodu 3.2.6 Kolektivní smlouvy v platném znění. Zaměstnanci s jinými překážkami v práci (pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny apod. budou vypláceni dle platných zákonných nařízení).

Vedení společnosti KLEIN automotive s.r.o.

Účast na nejstarším maratonu

Jeden z našich významných dodavatelů ocelových svitků, společnost U.S. Steel Košice již dlouhodobě podporuje nejstarší maraton v Evropě. Letos se této akce účastnili i zástupci naší firmy.

 

Výměna osvětlení

Významnou akcí, která přispěje ke zlepšení pracovního prostředí a současně i sníží náklady na osvětlení je výměna osvětlovacích těles všech výrobních a pomocných provozů závodu 1. Stávající (především zářivková a výbojková) svítidla budou vyměněna za LED technologii se senzorem Autodimmer, který detekuje intenzitu denního světla pro automatickou regulaci světelného toku.

Dodavatelská firma: Elektrokomplet Hermann s.r.o.
Rozsah: výrobní a nevýrobní prostory závodu 1
Termín: 1.7.- 31.10 2019
Náklady: 2.100.000,- CZK

obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala

Čištění pláštů haly a stropu

V rámci schválených akcí vedoucích k zlepšování pracovních podmínek bylo v době letní celozávodní dovolené prováděno čištění pláště a stropu kovolisovny.

Dodavatelská firma: Lemakor
Rozsah: panely obvodových stěn a stropu kovolisovny včetně prvků kostrukce haly
Termín: 20.7. – 4.8.2019
Náklady: cca 500 tis. CZK

obrázek čištění haly  obrázek čištění haly  obrázek čištění haly  obrázek čištění haly

Podpora mladých sportovců

Ve dnech 22.7. až 25.7.2019 se mladí stolní tenisté ze Štítů zúčastnili mezinárodního tréninkového kempu v Olomouci.
Pod vedením bývalého českého reprezentanta Pavla Řehořka prošli štítečtí účastníci tři dny intenzivním tréninkem.
Svoje síly poměřili s dalšími mladými hráči – reprezentací České Republiky, Slovenska, Izraele, Peru a Jihoafrické republiky.
Tato akce proběhla za podpory naší společnosti KLEIN automotive.

 

CYKLOVÝLET

V sobotu 23.6.2019 se uskutečnil 3. ročník cykloturistické akce pro zaměstnance KLEIN automotive a jejich rodinné příslušníky. Na start víkendové vyjížďky se postavilo 31 cyklistů a cyklistek, kteří se vydali turistickým tempem na 30km nebo 80km trasu. Zdatnější cyklisté zvolili náročnější silniční trasu o délce 80km. Společným cílem pro obě trasy byl Areál zdraví a sportu, Dolní Čermná.

Akce se vydařila a těšíme se na její další pokračování!