Rozvojové aktivity ve firmě KLEIN automotive

   

 

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: srpen 2020 až červenec 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011732

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance KLEIN automotive s.r.o.
Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě.

Klíčové aktivity:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové kurzy

Slovo majitele na závěr roku 2020

    Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zákazníci, dodavatelé a spoluobčané,
už jako malé děti jsme si mnozí při čtení pohádek toužebně přáli vlastnit stejnou křišťálovou kouli, do které nahlíželi různí kouzelníci a mágové ve snaze o odhalení budoucnosti. Dnes, kdy na krásný dětský svět ve většině zbyly jen vzpomínky, by se nám podobná „věštecká koule“ hodila dvojnásob.

Pokud bychom se před rokem podívali do dnešních dnů, jistě bychom nevěřili vlastním očím. Kdo z nás by si představil, že se ochranná rouška stane naším každodenním doplňkem, bez kterého nelze vstoupit ani do obchodu? Koho by napadlo, že nebude možné zajít do oblíbené restaurace, vycestovat na dovolenou nebo jen opustit domov po desáté hodině večerní? Samozřejmě, že nikoho. A přesto se toto všechno stalo realitou a pomalu končící rok se v tomto ohledu bezesporu zapíše do historie.

Nemám v úmyslu podrobně rekapitulovat běh událostí, jak jsme jej po celý rok prožívali. Všichni máme ještě v živé paměti březnové události od vyhlášení nouzového stavu a zastavení ekonomiky, přes postupné oživování a následné uvolnění restrikcí během léta až po podzimní eskalaci epidemiologické situace. Také se nechci vyjadřovat k roli odpovědných orgánů a představitelů našeho politického a veřejného života. To nejlepší vysvědčení jim vystaví s odstupem času až historie.

Celospolečenský vývoj událostí samozřejmě do značné míry ovlivňoval také náš firemní a pracovní život, který chvílemi připomínal pohyb na pomyslné horské dráze. Po standardním rozjezdu výroby a zakázkové náplně v prvních dvou měsících přišly zmíněné březnové události a zcela bezprecedentní situace v podobě zastavení podstatné části ekonomického života v naší zemi. Automobilový průmysl nebyl výjimkou a zastavil svůj běh zcela. Ze dne na den jsme museli řešit výrobní odstávky celých provozů, reagovat na ne vždy jasné informace a nařízení a samozřejmě zajistit plnění všech našich závazků, zejména ve mzdové oblasti. Situace byla o to těžší, že k totálnímu zastavení našeho odvětví nikdy v historii nedošlo – byť omezeně, ale vyrábělo se i v dobách velké krize v letech třicátých, ropné krize v letech sedmdesátých a samozřejmě také v rámci zatím poslední krize v letech 2008 – 2012. Neexistoval tedy žádný „návod“, ani historická zkušenost, jak v tomto případě postupovat. S mírným odstupem času mohu konstatovat, že jsme toto těžké období zvládli dobře, i když jsme se nevyhnuli některým nepopulárním a bolestivým opatřením. Od samého začátku byl náš cíl jasný: Udržet maximální množství zaučených a profesně zdatných zaměstnanců. Tím jsme se lišili od mnohých jiných zaměstnavatelů, kde k podstatným redukcím personálu docházelo již záhy po nástupu krize. Další vývoj událostí potvrdil, že námi zvolený postup byl správný.

Po postupném oživování v červnu totiž nastal v polovině července další zásadní zlom a výroba se rozjela s akcelerací vozu formule 1. Doslova z týdne na týden jsme začali plnit odvolávky zákazníků v objemech, na které jsme si v dubnových a květnových dnech netroufali ani pomyslet. To s sebou přineslo potřebu intenzivního náboru a doplnění pracovníků zejména ve výrobě, což se nám i přes zcela paralyzovaný trh práce podařilo zajistit. Od červencového oživení tedy výroba běží a funguje, nicméně čelíme dalším výzvám, souvisejícím s nepříznivou epidemiologickou situací. Tou nejzávažnější je asi vysoká absence pracovníků.

Fakt, že i přes výše zmíněné těžkosti jsme dostáli všem závazkům, daným našim zákazníkům, hodnotím jako malý zázrak. Na místě je zde poděkovat všem spolupracovníkům bez rozdílu pracovního zařazení, kteří se svojí poctivou prací, trpělivostí a kreativitou o tento úspěch zasloužili.

I přesto, že dnes nemohu nahlédnout do budoucnosti, jsem přesvědčený, že naše firma díky dlouhodobé zakázkové náplni, finančnímu zdraví a důrazu na zdravý rozum všechny výzvy zvládne a bude nadále poskytovat jistotu svým zaměstnancům i celému regionu. A pokud budeme zodpovědní, ohleduplní, zachováme si zdravé uvažování a přiměřeně slevíme z našich osobních nároků, tak tuto nelehkou situaci zvládneme i jako celá společnost a národ.

Dovolte mi, abych vám všem popřál především pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů. Užijte si pohodové a klidné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších, odpočiňte si a myslete pozitivně.

Věřím, že rok 2021 bude klidnější a vše společně zvládneme.

Petr Klein
Jednatel společnosti
KLEIN automotive Štíty

V rámci projektu POVEZ II zvyšujeme odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců.

Podařilo se nám splnit podmínky v rámci programu POVEZ II a získali jsme významnou podporu pro odborná školení našich zaměstnanců v oblasti svařovacích robotů, konstrukce nástrojů a měřících procesů.

 

Postupně jsme realizovali, nebo ještě budeme realizovat:

Odborné školení seřizovačů a údržbářů robotů ABB – pro seřizovače a pracovníky strojní a elektro údržby.

Odborné školení diagnostiky a poruchových stavů pro robotické svařovací technologie ABB – pro pracovníky strojní a elektro údržby.

Školení specialistů svařovací technologie ABB – pro technology.

Školení konstrukce postupových lisovacích nástrojů pomoci SW CIMATRON – pro konstruktéry a technologa.

Školení M3D Zeiss Calypso – pro pracovníky úseku řízení jakosti.

     

Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ve společnosti KLEIN automotive s.r.o. – Závod 1

Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ve společnosti KLEIN automotive s.r.o. – Závod 1, je spolufinancován Evropskou unií. Výměna osvětlení, náhrada technologie CNC obrábění, zateplení správní budovy.

Předmětem projektu je realizace energetických opatření, která byla vyhodnocena Energetickým posudkem. Jedná se o zateplení administrativní budovy, výměnu technologického zařízení (vertikální obráběcí centrum) a výměnu vnitřního osvětlení.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření vedoucích ke snížení aktuální energetické náročnosti v areálu společnosti KLEIN Automotive s.r.o. Společnost KLEIN automotive s.r.o. je situována na severozápadním okraji obce Štíty.