Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ve společnosti KLEIN automotive s.r.o. – Závod 1

Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ve společnosti KLEIN automotive s.r.o. – Závod 1, je spolufinancován Evropskou unií. Výměna osvětlení, náhrada technologie CNC obrábění, zateplení správní budovy.

Předmětem projektu je realizace energetických opatření, která byla vyhodnocena Energetickým posudkem. Jedná se o zateplení administrativní budovy, výměnu technologického zařízení (vertikální obráběcí centrum) a výměnu vnitřního osvětlení.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření vedoucích ke snížení aktuální energetické náročnosti v areálu společnosti KLEIN Automotive s.r.o. Společnost KLEIN automotive s.r.o. je situována na severozápadním okraji obce Štíty.

Prohlášení KLEIN automotive s.r.o. – COVID-19

OMEZENÝ PROVOZ

Na základě současné epidemiologické situace a v souladu s opatřeními našich zákazníků bude provoz ve společnosti KLEIN automotive v období od 19. do 22. kalendářního týdne probíhat v následujícím režimu:

19. kalendářní týden – od 4.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

20. kalendářní týden – od 11.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

21. kalendářní týden – od 18.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

22. kalendářní týden – od 25.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

V uvedeném období probíhají standardně mzdové a účetní uzávěrky. Všechny závazky společnosti a výplatní termíny budou dodrženy.

Zaměstnanci, kteří se nebudou účastnit omezeného výrobního procesu, budou ve zmíněném období pobírat náhradu mzdy ve výši 60% dle ust. § 209, odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a v souladu s ust. bodu 3.2.6 Kolektivní smlouvy v platném znění. Zaměstnanci s jinými překážkami v práci (pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny apod. budou vypláceni dle platných zákonných nařízení).

Vedení společnosti KLEIN automotive s.r.o.

Replacement of lighting fixtures

The replacement of lighting fixtures in all production and non-production spaces of Plant 1 is a significant project that will improve the working environment and reduce lighting costs. The current (mainly fluorescent and discharge) lamps will be replaced with LED technology with an Autodimmer sensor, which detects daylight intensity and regulates the lumens output.
Supplier: Elektrokomplet Hermann s.r.o.
Area: production and non-production spaces of Plant 1
Date: 1 July—31 October 2019
Cost: CZK 2,100,000

obrázek hala obrázek hala obrázek hala obrázek hala obrázek hala

Cleaning of stamping hall cover and ceiling

The cleaning of the external structural parts and ceiling of the stamping room was completed during the company’s summer holiday.
Supplier: Lemakor
Peripheral wall panels and the ceiling of the stamping room, including the hall’s framework, were cleaned.
Date: 20 July—4 August 2019.
Cost: around CZK 500,000

obrázek čištění haly obrázek čištění haly obrázek čištění haly obrázek čištění haly

Support of young sportsmen

During the 22—25 July 2019, young table tennis players from Štíty participated in an International Training Camp in Olomouc.
The participants spent a three-day intensive training led by Pavel Řehořek, a former Czech player.They also competed with other young players representing the Czech Republic, Slovakia, Israel, Peru and South Africa.
The event was supported by KLEIIN automotive.

BIKE TRIP

On Saturday 23 June 2019, the 3rd year of a cycling event for KLEIN Automotive’s employees and their families took place. 31 participants lined up on the start line and at a leisurely pace they set out over the 30km or 80km route. The finish of both routes was at the Health and Sports Centre in Dolní Čermná.
The event was a success and we are looking forward to the next one.