Tržby za rok 2014

Společnost KLEIN automotive dosáhla v roce 2014 tržeb z hlavní činnosti (prodej výrobků a služeb) ve výši 1 154 mil. Kč. Jedná se o 12% navýšení oproti roku 2013, kdy tržby činily 1 032 mil. Kč.

Implementace informačního systému SAP

Dne 29.12.2014 podepsala naše společnost smlouvu se společností S&T na dodávku a implementaci informačního systému SAP. Spuštění v ostrém provozu je plánováno k 1.1.2016. Tento projekt získal aktivní podporu od SAP Česká republika.

Předání certifikátů žákům místní ZŠ

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 proběhla v Základní škole a mateřské škole Štíty akce, během níž byly předány certifikáty za úspěšné absolvování kurzu elektrotechniky šestnácti žákům sedmých až devátých tříd.
Kurz pod vedením učitelů odborných předmětů elektrotechniky z VOŠ a SPŠ Šumperk Ing. Miroslava Haltmara a Ing. Jaroslava Drexlera navazuje na aktivitu KLEIN automotive v rámci projektu podpory technického vzdělávání v regionu.
Předání certifikátů se zúčastnili ředitelé KLEIN automotive, ZŠ a MŠ Štíty, VOŠ a SPŠ Šumperk a také starosta města Štíty.

obr_1

obr_2

Zprovozněn nový regálový skladovací systém

Vertikální skladovací zařízení slouží pro rychlé a bezpečné ukládání příslušenství k výrobním technologiím ve výrobním provoze s využitím výšky haly v maximální míře. Uvedené zařízení dodala Obchodní společnost KREDIT spol. s r.o., Horní Němčí.

 

 

Regal_web

Byl zahájen projekt systematické aplikace metod průmyslového inženýrství v naší firmě

Aplikace metod průmyslového inženýrství v naší firmě. Abychom byli stále konkurenceschopní a pro zákazníky zůstali vítaným dodavatelem, rozhodlo se vedení firmy začít s aktivní interní implementací metod průmyslového inženýrství. Zřízeno tedy bylo nové interní oddělení pod názvem „Procesní inženýrství“. V první fázi je cílem implementovat standardy 5S, což znamená nastavit standard čistoty pracovišť. Aktuálně jsou v řešení dva pilotní projekty 5S.