Technické vzdělávání jako prestižní volba

Podzimní čas je pro naše náborové aktivity tradičně velmi frekventovaným obdobím. To platí i pro oblast základních a středních škol. Účastníme se třídních schůzek s rodiči deváťáků, navštěvujeme spádové střední školy a učiliště a propagujeme perspektivu technického vzdělávání. Prvořadým cílem je nadchnout žáky ke studiu technických předmětů a prezentovat odborné vzdělávání jako prestižní volbu, zahrnující úzkou spolupráci se zaměstnavatelem již od prvního ročníku studia.

2_12_20161_12_2016logo_pp

Výzva č.60 – společná šance

V rámci Výzvy č. 60 – „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“ jsme připravili rozsáhlý projekt, který cílí na široké spektrum vzdělávacích aktivit, potřebných k zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich pracovníků napříč jednotlivými obory. V současné době je projekt v hodnotící fázi a pevně věříme, že s jeho zaměřením a složením uspějeme. Samotná školící činnost bude zahájena v roce 2017 a cílová částka je 800 tis. Kč.

Auto_sunieKlein_logo-01

Pojízdný paletový systém

V rámci zvýšení efektivity a produktivity práce byly v expedici instalovány pojízdné paletové regály,  které slouží pro uskladnění vyrobených dílů. Tento skladovací systém splňuje náročné požadavky na moderní skladování v průmyslovém sektoru.

Paletový systém

S novým školním rokem opět pokračujeme!

Od září jsme navázali na dobré zkušenosti z minulého roku a pokračujeme v rozvoji  projektu „Partnerství“, který je zaměřen na systematickou přípravu žáků základní školy na technické obory. V rámci pravidelné výuky se žáci naučí základní manuální zručnosti, procvičí práci s ručním nářadím a získají běžné pracovní návyky. Výuku vede odborný zástupce naší firmy. Cílem je zvýšit povědomí o řemeslných oborech jako o perspektivní volbě pro budoucí uplatnění žáků v naší společnosti.
Skola_2016logo_pp

Začátek spolupráce se společností TREXIMA

V červenci jsme odstartovali první etapu komplexní spolupráce se společností TREXIMA. Na základě podrobné analýzy mzdového a motivačního systému budou přehodnoceny klíčové faktory v oblasti odměňování zaměstnanců ve společnosti. Důraz bude kladen na motivační složky a jejich efektivní nastavení. Ve druhé etapě bude následovat implementace nového systému v praxi. Od této spolupráce si slibujeme nastavení optimálního systému motivace a rozvoje v rámci všech pracovních úrovní ve společnosti.

Trexima