Nový produktivní vícevřetenový soustruh

Uzavřeli jsme výběrové řízení na dodávku nového šestivřetenového soustruhu s podávacím zařízením tyčí a byla podepsána smlouva se společností TAJMAC–ZPS ze Zlína na koupi stroje MORI-SAY TMZ642CNC. Jedná se o další významný krok ke zproduktivnění naší výroby.

Život přináší i smutné události…

Dne 3.ledna 2018 nás ve věku nedožitých 84 let navždy opustil zakladatel naší společnosti pan Antonín Klein. S pokorou a úctou se budeme snažit i nadále naplňovat jeho odkaz, spočívající v poctivé práci, laskavosti, slušnosti a zodpovědnosti.

Spolupracovníci KLEIN automotive

Dobrých zpráv není nikdy dost…

…a tak s vámi sdílíme jednu předvánoční radost, na které jsme se významně podíleli.Dne 6.12.2017 byla zahájena sbírka na cestu nemocného devítiletého Martínka na speciální vyšetření do Pekingu. Jednalo se o časově velmi náročnou záležitost, neboť bylo nutné sehnat potřebné finanční prostředky v rekordně krátké době. Více o Martínkově příběhu najdete na nadejepromartinka.

Jsme velmi rádi, že se dobrá věc podařila a i s přispěním našich spolupracovníků a s významným finančním darem naší firmy Martínek na vyšetření a léčbu odcestuje! Díky všem lidem dobré vůle!

Vánoční dárek vedení společnosti

Vedení společnosti připravilo pro své spolupracovníky jako poděkování za odvedenou práci dárek v podobě vánoční kolekce a láhve dobrého vína.
Všem zaměstnancům přejeme klidné a požehnané Vánoce a mnoho radosti v osobním i pracovním životě v roce příštím.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2018.

Pomáháme rádi…

… naše firma KLEIN automotive společně s místním skautským oddílem „Hledači” uspořádala věcnou sbírku hraček pro dětská oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Jak vidíte z fotografií, akce se podařila a společně s přáním brzkého uzdravení jsme do FNO dovezli i spoustu radosti pro nejmenší pacienty. Díky všem štědrým dárcům 😊

  

Inspirujeme se

Dne 7.11.2017 jsme navštívili výrobní závody ŠKODA Auto ve Vrchlabí a Mladé Boleslavi, kde jsme měli možnost shlédnout výrobu automatických převodovek DQ 200, novou lisovací linku na povrchové díly a svařovnu modelu Fabia.
S pracovníky ŠKODA Auto jsme si vyměnili spoustu užitečných informací v oblasti efektivní výroby, kvality, logistiky a bezpečnosti práce. Všichni jsme se přesvědčili, jak je důležité pro rozvoj naší firmy aktivně sledovat technologický vývoj v různých odvětvích naší činnosti a tyto poznatky aplikovat do interních procesů.

Tenisová škola KA

Prvotním cílem tenisové školy KLEIN automotive je seznámit děti s tímto sportem, jeho pravidly, rozvíjet jejich orientační, prostorové a postřehové schopnosti. Ale hlavně si chceme hrát, běhat a soutěžit. V červnu, na prvním tréninku, nás čekalo velké překvapení v podobě počtu zájemců z cílové skupiny mezi 4. – 14. věkem. Zájem byl obrovský! Postavili jsme 3 výkonnostní skupiny a 2 x týdně pilně trénovali.
Letní sezóna je za námi a spolu s trenéry, kteří se na vedení tenisové školy podílejí, se připravujeme na sezónu zimní, kterou strávíme tréninkem v místní sokolovně. Máme velkou radost, že děti tráví volný čas zdravými aktivitami!