Radujeme se z obrovského úspěchu naší firmy!

V rámci stěžejního projektu výroby nové Škody Octavie čtvrté generace jsme získali zakázku obsahující 12 nepárových a 3 párové díly. Tato výroba přinese bezmála 300 mil. Kč obratu ročně. Jedná se o největší ucelený projekt v historii naší společnosti. Významný je především fakt, že se jedná o technologicky velmi náročné výrobky s vysokou mírou automatizace. Zákazník nás touto svojí nominací posunul mezi dodavatele, kteří zvládají tu nejsložitější produkci v předepsané kvalitě a za použití všech moderních prvků výroby. To nás nesmírně těší i zavazuje k naplnění této důvěry.

      

Podporujeme technické vzdělávání v regionu!

Také díky naší materiální, lektorské a praktické podpoře manuální odborné výuky na základní škole již několik let vzrůstá počet deváťáků,
kteří si podávají přihlášky na technické obory středních škol a učilišť. Těší nás, že tak přispíváme k zvýšení technické úrovně celého regionu.

        

Nový produktivní vícevřetenový soustruh

Uzavřeli jsme výběrové řízení na dodávku nového šestivřetenového soustruhu s podávacím zařízením tyčí a byla podepsána smlouva se společností TAJMAC–ZPS ze Zlína na koupi stroje MORI-SAY TMZ642CNC. Jedná se o další významný krok ke zproduktivnění naší výroby.

Život přináší i smutné události…

Dne 3.ledna 2018 nás ve věku nedožitých 84 let navždy opustil zakladatel naší společnosti pan Antonín Klein. S pokorou a úctou se budeme snažit i nadále naplňovat jeho odkaz, spočívající v poctivé práci, laskavosti, slušnosti a zodpovědnosti.

Spolupracovníci KLEIN automotive

Dobrých zpráv není nikdy dost…

…a tak s vámi sdílíme jednu předvánoční radost, na které jsme se významně podíleli.Dne 6.12.2017 byla zahájena sbírka na cestu nemocného devítiletého Martínka na speciální vyšetření do Pekingu. Jednalo se o časově velmi náročnou záležitost, neboť bylo nutné sehnat potřebné finanční prostředky v rekordně krátké době. Více o Martínkově příběhu najdete na nadejepromartinka.

Jsme velmi rádi, že se dobrá věc podařila a i s přispěním našich spolupracovníků a s významným finančním darem naší firmy Martínek na vyšetření a léčbu odcestuje! Díky všem lidem dobré vůle!