Jarní pochod KA se opět vydařil…

Dne 8.5.2018 proběhl již 3.ročník našeho firemního pochodu, tentokrát s indiánskou tématikou. Trasa vedla z Hedeče na Severomoravskou chatu, kde bylo připraveno pohoštění. Na pohodovou procházku si našlo čas 120 účastníků, což nás velmi těší.

     

Radujeme se z obrovského úspěchu naší firmy!

V rámci stěžejního projektu výroby nové Škody Octavie čtvrté generace jsme získali zakázku obsahující 12 nepárových a 3 párové díly. Tato výroba přinese bezmála 300 mil. Kč obratu ročně. Jedná se o největší ucelený projekt v historii naší společnosti. Významný je především fakt, že se jedná o technologicky velmi náročné výrobky s vysokou mírou automatizace. Zákazník nás touto svojí nominací posunul mezi dodavatele, kteří zvládají tu nejsložitější produkci v předepsané kvalitě a za použití všech moderních prvků výroby. To nás nesmírně těší i zavazuje k naplnění této důvěry.

      

Podporujeme technické vzdělávání v regionu!

Také díky naší materiální, lektorské a praktické podpoře manuální odborné výuky na základní škole již několik let vzrůstá počet deváťáků,
kteří si podávají přihlášky na technické obory středních škol a učilišť. Těší nás, že tak přispíváme k zvýšení technické úrovně celého regionu.

        

Nový produktivní vícevřetenový soustruh

Uzavřeli jsme výběrové řízení na dodávku nového šestivřetenového soustruhu s podávacím zařízením tyčí a byla podepsána smlouva se společností TAJMAC–ZPS ze Zlína na koupi stroje MORI-SAY TMZ642CNC. Jedná se o další významný krok ke zproduktivnění naší výroby.

Život přináší i smutné události…

Dne 3.ledna 2018 nás ve věku nedožitých 84 let navždy opustil zakladatel naší společnosti pan Antonín Klein. S pokorou a úctou se budeme snažit i nadále naplňovat jeho odkaz, spočívající v poctivé práci, laskavosti, slušnosti a zodpovědnosti.

Spolupracovníci KLEIN automotive