Třetí sbírka hraček

Také o letošních Vánocích jsme i díky stědrým dárcům z řad pracovníků naší firmy mohli zpříjemnit nadílku mnohým malým pacientům.
Velké díky patří místnímu skautskému oddílu Hledači za organizaci a nasazení.

Pravidelně investujeme do vyšší efektivity

Naše společnost objednala již druhý regálový zakladač od společnosti Kredit Towers. Tento systém skladování nám přináší značnou úsporu v hospodaření s plochami ve výrobních prostorách a dále efektivní a bezpečné uložení nezbytných pomůcek pro klíčové strojní technologie.

Vychází nový MAGAZÍN!

Nová podoba, grafika i zaměření článků, více z firemního i osobního života našich spolupracovníků, křížovka o ceny – to a mnohem více je podstatou nové podoby našeho MAGAZÍNU. Těší nás, že se do jeho přípravy aktivně zapojili zástupci jednotlivých oddělení a úseků.
Výsledkem je firemní časopis, který důstojně reprezentuje naši společnost a její hodnoty.

Ocenění města Štíty

U příležitosti oslav 740 let města Štíty bylo naší společnosti uděleno významné ocenění za rozvoj a zajištění zaměstnanosti v regionu Štítecka a okolí. Tohoto ocenění si velmi vážíme a patří všem současným i minulým spolupracovníkům, kteří se svojí pilnou prací o rozvoj firmy zasloužili.

Druhý cyklovýlet KA

Cyklovýlet se uskutečnil dne 16. června a zúčastnilo se ho více než 20 cyklistek a cyklistů. Nejmladšímu účastníkovi bylo 11 let. Naplánovány byly 3 trasy s různými výškovými profily. Někteří účastníci si i přesto přidali cestou pár kopců navíc. Součástí akce bylo i tradiční občerstvení. Pevně věříme, že se všem účastníkům výlet líbil a že počet účastníků poroste.

     

Mimořádné ocenění… 

jsme obdrželi dne 14.6.2018 při příležitosti Dne dodavatelů u našeho dlouholetého zákazníka Tokai Rika CZ s.r.o. (TRCZ). Naše společnost byla vyhlášena jako třetí nejlepší dodavatel za rok 2017.V konkurenci 63 dodavatelů z celého světa je to mimořádný úspěch a ocenění naší více než patnáctileté spolupráce. Veliké poděkování patří všem, kteří svou prací a nasazením přispěli k tomuto ocenění.

Pořadí oceněných dodavatelů:

1. Kayaku Safety Systems Europe a.s.
2. NBC Co., Ltd.
3. KLEIN Automotive s.r.o. (jako jediný český dodavatel)

V letošním roce investujeme do vzdělávání

Letošní rok lze bez nadsázky označit jako „Rok vzdělávání”. Zahájili jsme několik projektů, které se v prvních kolech zaměřují na pracovníky, kteří řídí a vedou své týmy. Připravená jsou i odborná školení v oblasti ekonomiky, počítačových dovedností a výuky anglického jazyka. Pečlivě jsme vybírali zaměření jednotlivých školení tak, aby měla co největší přínos pro praxi zúčastněných. Postupně chceme do těchto vzdělávacích aktivit zapojit co největší okruh spolupracovníků.