Rozvojové aktivity ve firmě KLEIN automotive

   

 

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: srpen 2020 až červenec 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011732

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance KLEIN automotive s.r.o.
Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě.

Klíčové aktivity:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové kurzy