Prohlášení KLEIN automotive s.r.o. – COVID-19

OMEZENÝ PROVOZ

Na základě současné epidemiologické situace a v souladu s opatřeními našich zákazníků bude provoz ve společnosti KLEIN automotive v období od 19. do 22. kalendářního týdne probíhat v následujícím režimu:

19. kalendářní týden – od 4.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

20. kalendářní týden – od 11.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

21. kalendářní týden – od 18.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

22. kalendářní týden – od 25.5.2020 pokračuje omezený výrobní provoz v režimu dle požadavků zákazníků. Pracovníci budou prostřednictvím nadřízených vyrozuměni o aktuálních personálních potřebách výrobního procesu.

V uvedeném období probíhají standardně mzdové a účetní uzávěrky. Všechny závazky společnosti a výplatní termíny budou dodrženy.

Zaměstnanci, kteří se nebudou účastnit omezeného výrobního procesu, budou ve zmíněném období pobírat náhradu mzdy ve výši 60% dle ust. § 209, odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a v souladu s ust. bodu 3.2.6 Kolektivní smlouvy v platném znění. Zaměstnanci s jinými překážkami v práci (pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny apod. budou vypláceni dle platných zákonných nařízení).

Vedení společnosti KLEIN automotive s.r.o.