Výměna osvětlení

Významnou akcí, která přispěje ke zlepšení pracovního prostředí a současně i sníží náklady na osvětlení je výměna osvětlovacích těles všech výrobních a pomocných provozů závodu 1. Stávající (především zářivková a výbojková) svítidla budou vyměněna za LED technologii se senzorem Autodimmer, který detekuje intenzitu denního světla pro automatickou regulaci světelného toku.

Dodavatelská firma: Elektrokomplet Hermann s.r.o.
Rozsah: výrobní a nevýrobní prostory závodu 1
Termín: 1.7.- 31.10 2019
Náklady: 2.100.000,- CZK

obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala  obrázek hala

Čištění pláštů haly a stropu

V rámci schválených akcí vedoucích k zlepšování pracovních podmínek bylo v době letní celozávodní dovolené prováděno čištění pláště a stropu kovolisovny.

Dodavatelská firma: Lemakor
Rozsah: panely obvodových stěn a stropu kovolisovny včetně prvků kostrukce haly
Termín: 20.7. – 4.8.2019
Náklady: cca 500 tis. CZK

obrázek čištění haly  obrázek čištění haly  obrázek čištění haly  obrázek čištění haly