Dobrých zpráv není nikdy dost…

…a tak s vámi sdílíme jednu předvánoční radost, na které jsme se významně podíleli.Dne 6.12.2017 byla zahájena sbírka na cestu nemocného devítiletého Martínka na speciální vyšetření do Pekingu. Jednalo se o časově velmi náročnou záležitost, neboť bylo nutné sehnat potřebné finanční prostředky v rekordně krátké době. Více o Martínkově příběhu najdete na nadejepromartinka.

Jsme velmi rádi, že se dobrá věc podařila a i s přispěním našich spolupracovníků a s významným finančním darem naší firmy Martínek na vyšetření a léčbu odcestuje! Díky všem lidem dobré vůle!

Vánoční dárek vedení společnosti

Vedení společnosti připravilo pro své spolupracovníky jako poděkování za odvedenou práci dárek v podobě vánoční kolekce a láhve dobrého vína.
Všem zaměstnancům přejeme klidné a požehnané Vánoce a mnoho radosti v osobním i pracovním životě v roce příštím.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2018.

Pomáháme rádi…

… naše firma KLEIN automotive společně s místním skautským oddílem „Hledači” uspořádala věcnou sbírku hraček pro dětská oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Jak vidíte z fotografií, akce se podařila a společně s přáním brzkého uzdravení jsme do FNO dovezli i spoustu radosti pro nejmenší pacienty. Díky všem štědrým dárcům 😊