Inspirujeme se

Dne 7.11.2017 jsme navštívili výrobní závody ŠKODA Auto ve Vrchlabí a Mladé Boleslavi, kde jsme měli možnost shlédnout výrobu automatických převodovek DQ 200, novou lisovací linku na povrchové díly a svařovnu modelu Fabia.
S pracovníky ŠKODA Auto jsme si vyměnili spoustu užitečných informací v oblasti efektivní výroby, kvality, logistiky a bezpečnosti práce. Všichni jsme se přesvědčili, jak je důležité pro rozvoj naší firmy aktivně sledovat technologický vývoj v různých odvětvích naší činnosti a tyto poznatky aplikovat do interních procesů.

Tenisová škola KA

Prvotním cílem tenisové školy KLEIN automotive je seznámit děti s tímto sportem, jeho pravidly, rozvíjet jejich orientační, prostorové a postřehové schopnosti. Ale hlavně si chceme hrát, běhat a soutěžit. V červnu, na prvním tréninku, nás čekalo velké překvapení v podobě počtu zájemců z cílové skupiny mezi 4. – 14. věkem. Zájem byl obrovský! Postavili jsme 3 výkonnostní skupiny a 2 x týdně pilně trénovali.
Letní sezóna je za námi a spolu s trenéry, kteří se na vedení tenisové školy podílejí, se připravujeme na sezónu zimní, kterou strávíme tréninkem v místní sokolovně. Máme velkou radost, že děti tráví volný čas zdravými aktivitami!

 

Mimopracovní aktivity na vzestupu

V sobotu 7. října se uskutečnila teambuildingová akce technických pracovníků výrobních středisek Závodu 1.
A protože se snažíme, aby i tyto aktivity byly alespoň částečně cíleně zaměřené, nachystali jsme pro účastníky profesionální kurz poskytování první pomoci s praktickým nácvikem jednotlivých činností. Z neformálních částí potom můžeme jmenovat návštěvu střelnice, která byla účastníky velmi pozitivně hodnocená. Podobné akce, které slouží k upevnění pracovního kolektivu, budeme podporovat i nadále.

    

Nová robotizovaná pracoviště

Uzavřeli jsme výběrové řízení na nová robotizovaná pracoviště a byla podepsána smlouva se společností ABB o dodávce těchto
sofistikovaných výrobních zařízení.