Technické vzdělávání jako prestižní volba

Podzimní čas je pro naše náborové aktivity tradičně velmi frekventovaným obdobím. To platí i pro oblast základních a středních škol. Účastníme se třídních schůzek s rodiči deváťáků, navštěvujeme spádové střední školy a učiliště a propagujeme perspektivu technického vzdělávání. Prvořadým cílem je nadchnout žáky ke studiu technických předmětů a prezentovat odborné vzdělávání jako prestižní volbu, zahrnující úzkou spolupráci se zaměstnavatelem již od prvního ročníku studia.

2_12_20161_12_2016logo_pp