Pojízdný paletový systém

V rámci zvýšení efektivity a produktivity práce byly v expedici instalovány pojízdné paletové regály,  které slouží pro uskladnění vyrobených dílů. Tento skladovací systém splňuje náročné požadavky na moderní skladování v průmyslovém sektoru.

Paletový systém

S novým školním rokem opět pokračujeme!

Od září jsme navázali na dobré zkušenosti z minulého roku a pokračujeme v rozvoji  projektu „Partnerství“, který je zaměřen na systematickou přípravu žáků základní školy na technické obory. V rámci pravidelné výuky se žáci naučí základní manuální zručnosti, procvičí práci s ručním nářadím a získají běžné pracovní návyky. Výuku vede odborný zástupce naší firmy. Cílem je zvýšit povědomí o řemeslných oborech jako o perspektivní volbě pro budoucí uplatnění žáků v naší společnosti.
Skola_2016logo_pp

Establishing collaboration with TREXIMA

We started the first stage of complex collaboration with TREXIMA in July. Based on detailed analysis of wage and motivating system, key factors of rewarding employees will be reassessed. We will stress out the motivation factors of the rewarding system and its effective set-up. Second stage – the new system implementation – will follow the first one. We expect from this collaboration setting optimum motivation and development system throughout all job levels of the company.

Trexima

Investments in 2nd quarter of 2016

Robotized Welding Station (# 8), for resistance welding and MIG soldering of produced parts. This is universal workstation delivered by ABB company. At the present time it is being fitted with duplicate welding jigs for FABIA project.

PERO R1 – a fully vacuum device with 2 baths for hydrocarbons or modified alcohol. The device is intended for cleaning of machined parts and it is delivered by IMTOS.

Foto stroj PERO

SAP information system implementation

On 1 July 2016 KLEIN automotive s.r.o. kicked off live operation of SAP information system. Starting the live operation of the system was postponed by half a year. This extra time was used to complete and implement particular processes and functions and system testing with special emphasis on the project feasibility. The live operation was started throughout all the implemented modules at the same time. These are the following modules: PP, MM, WM, SD, FI, CO, QM, HR, PM, AA, PS, BC.

2015 Revenue

KLEIN automotive s.r.o. reached the revenue of CZK 1, 235,00 mil. for its main business activity (products and services sale) in 2015. This is a 7 per cent increase compared to 2014, when the revenue reached CZK 1, 154,00 mil.