Byl zahájen projekt systematické aplikace metod průmyslového inženýrství v naší firmě

Aplikace metod průmyslového inženýrství v naší firmě. Abychom byli stále konkurenceschopní a pro zákazníky zůstali vítaným dodavatelem, rozhodlo se vedení firmy začít s aktivní interní implementací metod průmyslového inženýrství. Zřízeno tedy bylo nové interní oddělení pod názvem „Procesní inženýrství“. V první fázi je cílem implementovat standardy 5S, což znamená nastavit standard čistoty pracovišť. Aktuálně jsou v řešení dva pilotní projekty 5S.

Posted in Česky.