SAP information system implementation

Company KLEIN automotive signed contract on SAP information system supply and implementation with company S&T on 29th December 2014. Start of operation is planned from 1st January 2016. This project gained support from SAP Česká republika.

Tržby za rok 2014

Společnost KLEIN automotive dosáhla v roce 2014 tržeb z hlavní činnosti (prodej výrobků a služeb) ve výši 1 154 mil. Kč. Jedná se o 12% navýšení oproti roku 2013, kdy tržby činily 1 032 mil. Kč.

Implementace informačního systému SAP

Dne 29.12.2014 podepsala naše společnost smlouvu se společností S&T na dodávku a implementaci informačního systému SAP. Spuštění v ostrém provozu je plánováno k 1.1.2016. Tento projekt získal aktivní podporu od SAP Česká republika.

Handing over certificates to students of local Primary school

Special occasion took place in Primary and Nursery school Štíty on 29th January 2015, during this occasion certificates of successful completion of electrical engineering course were handed over to sixteen students from seventh to ninth classes.
This special course managed by teachers of technical subjects of electrical engineering from VOŠ and SPŠ Šumperk Ing. Miroslav Haltmar and Ing. Jaroslav Drexler follows the activity of company KLEIN automotive in framework of project „Support of Technical Education in Region“.
This occasion of handing over certificates was attended by Managing Director of company KLEIN automotive, Headmaster of Primary and Nursery school Štíty, Headmaster of VOŠ a SPŠ Šumperk and also Mayor of town Štíty.

obr_1

obr_2

Předání certifikátů žákům místní ZŠ

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 proběhla v Základní škole a mateřské škole Štíty akce, během níž byly předány certifikáty za úspěšné absolvování kurzu elektrotechniky šestnácti žákům sedmých až devátých tříd.
Kurz pod vedením učitelů odborných předmětů elektrotechniky z VOŠ a SPŠ Šumperk Ing. Miroslava Haltmara a Ing. Jaroslava Drexlera navazuje na aktivitu KLEIN automotive v rámci projektu podpory technického vzdělávání v regionu.
Předání certifikátů se zúčastnili ředitelé KLEIN automotive, ZŠ a MŠ Štíty, VOŠ a SPŠ Šumperk a také starosta města Štíty.

obr_1

obr_2

New rack storage system put into operation

Vertical storage equipment serves for fast and safe storage of accessories for manufacturing technologies in the production building, exploiting the production shop height to the maximum extent. The equipment was delivered by Obchodní společnost KREDIT spol. s r.o., Horní Němčí, Czech Republic.

Regal_web