Most Important Investment of the 1st Half-Year of 2015

 

INDEX MS 40C a CNC six-spindle turning automatic machine

This machine is used to highly effective turning of smaller metal parts. It is equipped with six spindles which are able to change rotations independently. Each spindle is fitted with a pair of supports equipped with machining tools.

 

CNC

 

Robotized Welding Station (RP # 4) For SUPERB Project

This welding station is fitted with KUKA robot, which is equipped with servo-pneumatic integrated welding gun. A dual-position rotable table fitted with a positioner with pneumatic clamping jig is a part of the station.

 

KUKA

 

 
CHIRON DZ 15 W – a Vertical Machining Centre

This has been eighth purchased machine of this make in our company.

 
FANUC Robocut C600iA – a Wire Cutter

This electroerosion wire cutter was purchased for our tool shop to replace old defective machine.

Closing 2015 School Year

Ms. Švábová and Mr. Hansmann, the representatives of KLEIN automotive, awarded a prize to most skillful pupils of 6th to 9th classes at the occasion of festive closing 2015 school year of Štíty Elementary School called „AHOJ LÉTO“ which took place in local culture centre on 23 June 2015. The prize awarding closed the first stage of PARTNERSTVÍ (Partnership) project which represents KLEIN automotive’s support of technical education. Three pupils in each class, who proved to be the most skillful and have technical thinking in technical lessons, were awarded.

leto

PARTNERSTVÍ (Partnership) Project Opening

PARTNERSTVÍ project, which focuses on systematic preparation of youth for technical education, was opened festively on 4 March 2015 with participation of representatives of partner schools, Štíty municipality and our company.

partnerstvi_foto01

New workshop equipment for practical lessons was handed over to elementary school in Štíty within the project opening. Practical lessons will start from 23 March under expert supervision of Jan Pospíšil – our long-standing employee.

To find detailed information about the project, visit www.klein-automotive.cz section People – Students.

Documentation of the school workshop condition before and after the equipment.

partnerstvi_foto02

partnerstvi_foto03

partnerstvi_foto04

partnerstvi_foto05

 

Projekt Polaris

V týdnu 21 jsme dodali první díly na projekt SUV Polaris, který se bude vyrábět  v závodě Škoda v Kvasinách

Nové projekty

Na začátku června jsme byli nominováni na projekt VW120 (VW Up) – nosič žárovek, 125.000 sad/ročně

pro firmu Varroc.

Nejvýznamnější investice 1.pololetí letošního roku

 

CNC šestivřetenový obráběcí automat INDEX MS 40C

Tento stroj slouží pro vysoce výkonné obrábění menších kovových součástí.Je osazen šesti vřeteny,které jsou schopné nezávisle na sobě měnit otáčky.U každého vřetena je dvojice suportů,ve kterých jsou osazeny nástroje pro obrábění.

 

CNC

 

Svařovací robotizované pracoviště (RP č.4) pro projekt SUPERB

Toto svařovací pracoviště se skládá z jednoho robotu zn. KUKA,který je osazen servopneumatickými,integrovanými,svařovacími kleštěmi.Součástí pracoviště je i dvoupolohovací,otočný stůl s polohovadly,na kterých jsou upevněny pneumatické upínací přípravky

 

KUKA

 

 
Vertikální obráběcí centrum CHIRON DZ 15 W

Jedná se o pořízení již osmého stroje této značky v naší firmě.

 
Drátová řezačka FANUC Robocut C600iA

Tato elektroerozivní drátová řezačka byla pořízena pro potřeby nástrojárny,jako náhrada za starý poruchový stroj.

Ukončení školního roku 2015

Při příležitosti slavnostního ukončení školního roku ZŠ Štíty s názvem „AHOJ LÉTO“, které se konalo v místním kulturním domě 23. června 2015, předali zástupci KLEIN automotive paní Švábová a pan Hansmann ceny pro nejšikovnější žáky šestých až devátých tříd. Předání cen zakončilo první etapu projektu PARTNERSTVÍ, kterým KLEIN automotive podporuje technické vzdělávání. Oceněni byli z každé třídy 2. stupně tři žáci, kteří prokázali v hodinách pracovní výuky nejšikovnější ruce a technické uvažování.

leto

Zahájení projektu PARTNERSTVÍ

Dne 4.3.2015 byl za přítomnosti zástupců partnerských škol, města Štíty a naší firmy slavnostně zahájen projekt PARTNERSTVÍ , který je zaměřen na systematickou přípravu mládeže na technické obory.

partnerstvi_foto01

V rámci zahájení bylo předáno Základní škole ve Štítech nové vybavení dílen pro praktickou výuku. Od 23.března letošního roku bude zahájena praktická výuka za přítomnosti odborného dohledu pana Jana Pospíšila – dlouholetého pracovníka naší firmy.

Podrobnější informace o projektu najdete na www.klein-automotive.cz v sekci Lidé – Studenti.

Závěrem zdokumentování stavu před začátkem a po dovybavení školních dílen.

partnerstvi_foto02

partnerstvi_foto03

partnerstvi_foto04

partnerstvi_foto05

 

Turnover in year 2014

Company KLEIN automotive achieved turnover from main activities (sales of products and services) in the amount of 1 154 millions CZK. This makes 12% increase compared to year 2013, when turnover was 1 032 mil. CZK.