Technické vzdělávání jako prestižní volba

Podzimní čas je pro naše náborové aktivity tradičně velmi frekventovaným obdobím. To platí i pro oblast základních a středních škol. Účastníme se třídních schůzek s rodiči deváťáků, navštěvujeme spádové střední školy a učiliště a propagujeme perspektivu technického vzdělávání. Prvořadým cílem je nadchnout žáky ke studiu technických předmětů a prezentovat odborné vzdělávání jako prestižní volbu, zahrnující úzkou spolupráci se zaměstnavatelem již od prvního ročníku studia.

2_12_20161_12_2016logo_pp

Výzva č.60 – společná šance

V rámci Výzvy č. 60 – „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“ jsme připravili rozsáhlý projekt, který cílí na široké spektrum vzdělávacích aktivit, potřebných k zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich pracovníků napříč jednotlivými obory. V současné době je projekt v hodnotící fázi a pevně věříme, že s jeho zaměřením a složením uspějeme. Samotná školící činnost bude zahájena v roce 2017 a cílová částka je 800 tis. Kč.

Auto_sunieKlein_logo-01

Pojízdný paletový systém

V rámci zvýšení efektivity a produktivity práce byly v expedici instalovány pojízdné paletové regály,  které slouží pro uskladnění vyrobených dílů. Tento skladovací systém splňuje náročné požadavky na moderní skladování v průmyslovém sektoru.

Paletový systém

S novým školním rokem opět pokračujeme!

Od září jsme navázali na dobré zkušenosti z minulého roku a pokračujeme v rozvoji  projektu „Partnerství“, který je zaměřen na systematickou přípravu žáků základní školy na technické obory. V rámci pravidelné výuky se žáci naučí základní manuální zručnosti, procvičí práci s ručním nářadím a získají běžné pracovní návyky. Výuku vede odborný zástupce naší firmy. Cílem je zvýšit povědomí o řemeslných oborech jako o perspektivní volbě pro budoucí uplatnění žáků v naší společnosti.
Skola_2016logo_pp

Establishing collaboration with TREXIMA

We started the first stage of complex collaboration with TREXIMA in July. Based on detailed analysis of wage and motivating system, key factors of rewarding employees will be reassessed. We will stress out the motivation factors of the rewarding system and its effective set-up. Second stage – the new system implementation – will follow the first one. We expect from this collaboration setting optimum motivation and development system throughout all job levels of the company.

Trexima