V letošním roce investujeme do vzdělávání

Letošní rok lze bez nadsázky označit jako „Rok vzdělávání”. Zahájili jsme několik projektů, které se v prvních kolech zaměřují na pracovníky, kteří řídí a vedou své týmy. Připravená jsou i odborná školení v oblasti ekonomiky, počítačových dovedností a výuky anglického jazyka. Pečlivě jsme vybírali zaměření jednotlivých školení tak, aby měla co největší přínos pro praxi zúčastněných. Postupně chceme do těchto vzdělávacích aktivit zapojit co největší okruh spolupracovníků.

Jarní pochod KA se opět vydařil…

Dne 8.5.2018 proběhl již 3.ročník našeho firemního pochodu, tentokrát s indiánskou tématikou. Trasa vedla z Hedeče na Severomoravskou chatu, kde bylo připraveno pohoštění. Na pohodovou procházku si našlo čas 120 účastníků, což nás velmi těší.

     

Radujeme se z obrovského úspěchu naší firmy!

V rámci stěžejního projektu výroby nové Škody Octavie čtvrté generace jsme získali zakázku obsahující 12 nepárových a 3 párové díly. Tato výroba přinese bezmála 300 mil. Kč obratu ročně. Jedná se o největší ucelený projekt v historii naší společnosti. Významný je především fakt, že se jedná o technologicky velmi náročné výrobky s vysokou mírou automatizace. Zákazník nás touto svojí nominací posunul mezi dodavatele, kteří zvládají tu nejsložitější produkci v předepsané kvalitě a za použití všech moderních prvků výroby. To nás nesmírně těší i zavazuje k naplnění této důvěry.

      

Podporujeme technické vzdělávání v regionu!

Také díky naší materiální, lektorské a praktické podpoře manuální odborné výuky na základní škole již několik let vzrůstá počet deváťáků,
kteří si podávají přihlášky na technické obory středních škol a učilišť. Těší nás, že tak přispíváme k zvýšení technické úrovně celého regionu.

        

Nový produktivní vícevřetenový soustruh

Uzavřeli jsme výběrové řízení na dodávku nového šestivřetenového soustruhu s podávacím zařízením tyčí a byla podepsána smlouva se společností TAJMAC–ZPS ze Zlína na koupi stroje MORI-SAY TMZ642CNC. Jedná se o další významný krok ke zproduktivnění naší výroby.